Navštivte také webové stránky naší Komunitní školy JINAK ŠKOLA JINAK

Mateřská školka JINAK, Uhříněves - Jak to u nás chodíMateřská školka JINAK, Uhříněves

horni stred

Mateřská školka Jinak s prvky MontessoriVe věkově smíšené třídě se děti mohou učit jedno od druhého a navzájem se inspirovat. Mladší děti pozorují starší, a mají tak možnost podívat se dopředu, vidět, co následuje. Starší děti mají příležitost upevnit své vědomí tím, že se o ně podělí s mladšími dětmi.

Děti se navzájem ovlivňují a učí se přebírat odpovědnost za sebe a za druhé, učí se toleranci a respektu. Tím, že spolu tráví čas děti různého věku a různých schopností, osvojují si respekt k činnosti i pracovnímu prostoru druhých. Je tak neustále rozvíjena schopnost komunikace mezi dětmi navzájem, ale taktéž mezi dětmi a dospělými.

 

Důraz je kladen na vyjadřování svých požadavků,
potřeb, citů, pocitů, na možnost říci „ne“.

Denní program

8.00 - 8.50 příchod dětí do školky,
volná hra s cílem koncentrace dětí na denní program,
upevňování vzájemných vztahů - učíme se toleranci a vzájemné pomoci
starší děti mají 2x týdně půl hodiny anglického jazyka
8.50 - 9.00 ranní komunikační kruh, seznámení dětí s programem dne
9.00 - 9.15 chůze po elipse,
pohybové hry pro zlepšení hrubé motoriky,
pohybové říkanky,
cvičení na hudbu
9.15 - 9.30 svačinka do hladového bříška
9.30 - 10.50 dopolední řízená činnost (království papíru, nůžek, nových informací, pracovních listů a písniček)
11.00 - 12.00 pobyt venku - poznáváme přírodu, hrajeme si a skotačíme
12.10 - 12.30 teplá dobrota do našeho bříška
12.30 - 13.00 těšíme se do pelíšku (čistíme si zoubky, oblékáme pyžamka),
vyzvedávání dětí navštěvujících pouze dopolední program
13.00 - 15.00 v říši snů a odpočinkových aktivit (četba a poslech pohádek)
15.15 - 15.30 svačinka do odpočatého bříška
15.30 - 17.00 odpolední řízená činnost,
školní kroužky,
pobyt venku,
odchod dětí domů

Den v naší mateřské školce

Každý den v mateřské školce je jiný. Po vstupu do třídy si děti samostatně vybírají aktivity, které jim naše mateřská školka nabízí, a to podle svého zájmu; začíná jejich volná činnost - hra. Děti se tím zklidní, soustředí se na své „já“ a jsou tak nejlépe připraveny na společné prožitky. Společně se děti přivítají, podělí se o své zážitky, radosti i trápení, popřejí si dobré ráno a hezký den.

Následují pohybové aktivity, během kterých děti zdokonalují svou hrubou motoriku pomocí chůze po elipse, pohybových her a říkanek.

Po protažení celého tělíčka začíná řízená dopolední činnost, která je kombinací výtvarných, hudebních a informačních činností. Zvoneček nám oznámí, že je připravena svačina. Děti postupně dokončují svou činnost, popřípadě si označí svůj pracovní prostor cedulkou se jménem, a po svačině se ke své práci mohou vrátit.

Po ukončení práce si děti své věci uklidí a připravují se na odchod ven. Děti pobyt venku potřebují zejména proto, aby uspokojily svou přirozenou potřebu pohybu. Zabývají se pozorováním přírody; důraz je kladen na lásku k přírodě a ochranu životního prostředí. Navštěvujeme živá zvířátka (kravička, prasátko, kachničky, slepičky, rybičky,...), děti je pojmenovávají a často se k nim vracejí. Maximálně využíváme téměř venkovského prostředí, kde se naše školka nachází a tak městské děti zažívají to, co o pár kilometrů vedle se jim nepodaří (na sídlištích, kde často bydlí, takovou možnost nemají). Chodíme s dětmi ven skoro za každého počasí, proto je důležité dbát na vhodné oblečení. Děti mají možnost vycházek do okolí i volnou hru na vlastní zahradě s pískovištěm (chystáme rozšíření zahrady o další prvky).

Po obědě mají děti společnou relaxaci spojenou se čtením pohádek, příběhů a relaxační hudbou. Děti odpočívají podle potřeby, nemusí spát, pokud se jim nechce, ale nechají odpočívat ostatní.

Odpoledne je věnováno volnějším řízeným aktivitám v souladu s dopoledním programem nebo odpoledním kroužkům, do kterých je rodiče mají možnost přihlásit. Průběžně odcházejí domů.Příchod a odchod dětí z mateřské školky

Rodiče mohou přivést své děti do školky i v jiný čas, než je uvedeno v denním programu, nejlépe však před odchodem na vycházku. Vyzvedávat děti si rodiče mohou kdykoli během dne. Platí, že rodič opouští školku, až sám uzná za vhodné.Členění mateřské školky

Prostředí naší mateřské školky je rozděleno do tří místností, a to: pracovna dětí, herní místnost a relaxační místnost. Pracovna dětí je dělena na část se stolky, kde jsou pomůcky z praktického života, výtvarné, jazykové a matematické. V další části jsou pro děti připraveny smyslové podpůrné Montessori pomůcky. Herní místnost slouží pro ranní program a volnou zábavu dětí dle jejich individuálních potřeb. Děti se po příchodu do školky schází v této místnosti a začínáme den hrou. Herna je vybavena hračkami všeho druhu. Nechybí zde ani elipsa pro nácvik chůze. Relaxační místnost je místo k odpočinku a relaxaci.

Nábytek a pomůcky jsou přizpůsobeny fyzickým rozměrům dětí.

Klademe důraz na jednoduchost, čistotu a upravené prostředí. Dětem je pak vlastní pořádek, ostatně děti mají vrozenou potřebu vědět, kam věci patří, a pořádek (řád) tuto jejich potřebu naplňuje. Touhu dětí po stabilním uspořádání věcí zajišťuje i nábytek, který je bez dvířek, a je tedy na první pohled zřejmé, že každá pomůcka, mající své stálé místo, je na tomto místě uložena.

Většina pomůcek je pouze v jednom provedení, což vede děti k rozvoji tolerance a trpělivosti – čekají, až kamarád práci dokončí.

Je zde spousta dětských hraček, které se stále doplňují.

Děti mají k veškerým materiálům volný přístup, mohou si vybrat, co se jim líbí, a pracovat s danou věcí tak dlouho, dokud tato vzbuzuje jejich zájem. Když práci ukončí, vrátí věci na místo, kam patří.

 

Copyright © Mateřská školka JINAK | Created by AVT design - tvorba webových stránek | Mapa stránek