Navštivte také webové stránky naší Komunitní školy JINAK ŠKOLA JINAK

Mateřská školka JINAK, Uhříněves - Právě se učímeMateřská školka JINAK, Uhříněves

horni stred

Říjen - "Podzim čaruje"

(celé znění aktuálního programu je ke shlédnutí na nástěnce ve školce)

 

Měsíční vzdělávací plán je zaměřený na období podzimu, vnímání změn v přírodě a počasí. Děti si osvojují nové poznatky z oblasti živé a neživé přírody. Nabízené aktivity pro děti jsou založeny na prožitkovém učení, děti využívají svých smyslů, rozvíjí své dosavadní praktické dovednosti a získávají další životní zkušenosti. Cílem je rozvíjení tvořivosti, estetického cítění, kooperativních dovedností, kulturních postojů, vytvoření si povědomí o vlastní sounáležitosti s  přírodou a osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí. Mezi hlavní okruhy činností v tomto měsíci patří: charakteristika počasí a změny v přírodě, plody podzimu na našich zahrádkách i jinde, život zvířat na podzim a zimní spánek některých z nich. Konec měsíce je věnovaný oslavám svátku strašidýlek.


Copyright © Mateřská školka JINAK | Created by AVT design - tvorba webových stránek | Mapa stránek